“ઈશ્વર”ને સાચવતા ઈશ્વરને…

“ઈશ્વર”ને સાચવતા ઈશ્વરને…

ઈશ્વરે આપેલા દિવ્યાંગ બાળકને અદભૂત ધૈર્યથી ઉછેરતા દરેક માતા-પિતાને તેમનું કર્મ ઈશ્વરની સમકક્ષ મૂકી આપે છે. આપ સૌને વંદન. સલામ.…

Read more
કોણ કહે વિકલાંગ… અમારી ઉર્જા અખૂટ અપાર

કોણ કહે વિકલાંગ… અમારી ઉર્જા અખૂટ અપાર

ધીમે ધીમે ઓડીટોરીયમની લાઈટ્સ ઝાંખી થઈને વિરમી ગઈ. ગઢ અંધકાર થઇ છવાયો… પરદો ઉઘાડ્યો. નળાકાર લાંબી ટોપીઓ પહેરેલા કલાકારો પ્રગટ…

Read more
અમર લુઈ બ્રેઇલ

અમર લુઈ બ્રેઇલ

આજે વિજ્ઞાનની મદદથી પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્નાચી લખી શકે છે, પતા અને શતરંજ રમી શકે છે, ઉષ્ણતામાન અને હવાના દબાણનો આંક વાંચી…

Read more
દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ સાથે સમાજનું વર્તન-વ્યવહાર અને અભિગમ

દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ સાથે સમાજનું વર્તન-વ્યવહાર અને અભિગમ

આપણો સમાજ હમેશા અસહાય વ્યક્તિઓની ઉપેક્ષા કરતો આવ્યો છે. તેમાં વધુ નિર્ધન હોય, અનાથ હોય, વૃદ્ધજન હોય કે દિવ્યાંગ હોય.…

Read more

Regional

રાજલક્ષ્મીનો મનસુબો

રાજલક્ષ્મીનો મનસુબો

ચોવીસ વર્ષીય બેંગ્લોરની ડેન્ટીસ્ટ રાજલક્ષ્મીની જીવનલક્ષ્મી એકાએક હણાઈ ગઈ. ટેનીસ રમતી, ચિત્રો દોરતી. રાજલક્ષ્મી શાસ્ત્રીય સંગીત અને પાશ્ચાત્ય નૃત્યકળામાં કુશળ…

Read more

Video Gallery